مزایای API هزارو


حفظ حقوق پادکستر

همه‌ی پادکست‌ها مستقم از فید پادکست استریم میشن و اینجوری حقوق مولف حفظ میشه

سادگی و دسترس‌پذیری

بعد از تماس، ما بهتون یک API-KEY میدیم و بعد از اون از همه‌جا و براحتی به به تمام پادکست‌های فارسی دسترسی دارید

دولوپر فرندلی

داکیومنت کامل، خروجی json و حفظ ساختار استاندارد و... باعث شدن استفاده از API هزار برای هر زبان برنامه‌نویسی و پلتفرمی ساده باشه

درخواست دسترسی